• Katalozi
  • Novosti
  • Kontakt
  • Galko

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

EU projekti


         


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Korisnik: Galko d.o.o., Mali Bukovec

Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti društva GALKO izradom nove mrežne stranice

Kratki opis projekta: Svrha projekta je izradom web stranice i web trgovine širiti vidljivost i prodajni kanal te u konačnici povećati prihode od prodaje. Uvođenjem istih rješenja, proizvodi i usluge poduzeća će biti prezentirane na jednostavan način pri čemu će biti osigurana jednostavnija i brža kupovina proizvoda.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Realizacija projekta poduzeću će omogućiti bolju tržišnu poziciju, povećanje profitabilnosti, jednostavnije povezivanje s ciljanom skupinom kupaca u realnom vremenu, dostupnost analitičkih podataka koji se mogu koristiti za unaprjeđenje poslovanja i izgradnju kvalitetnijeg poslovnog odnosa sa ciljanom grupom potrošača. Navedeno će utjecati na rast prihoda, razvoj cjelokupnog poslovanja poduzeća, a u konačnici i na povećanje konkurentnosti.

Ukupna vrijednost projekta (u HRK): 118.000,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 70.500,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 25. veljače 2019. god. - 25. veljače 2020. god.

Kontakt osoba: Božidar Ledinko, bozidar@galko.hr

Korisni linkovi: www.strukturnifondovi.hr
                              www.europski-fondovi.eu/tags/operativni-program-onkurentnost-i-kohezija


Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća GALKO d.o.o.


        


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Korisnik: GALKO d.o.o., Mali Bukovec

Naziv projekta: Jačanje konkurentnosti poduzeća Galko kroz nastupe na inozemnim sajmovima

Kratki opis projekta: Svrha projekta je nastupima na međunarodnim sajmovima ostvariti ulazak na nova tržišta što će u konačnici doprinijeti povećanju konkurentnosti. U sklopu projekta Galko će se predstaviti na međunarodnim sajmovima PSI u Dusseldorfu i I.L.M u Offenbachu te će se izraditi analiza tržišta.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Realizacijom projekta je planirano povećanje prihoda poduzeća kao i povećanje prihoda od izvoza te sklapanje 5 ugovora o izvozu s međunarodnim tvrtkama. Nastupima na sajmovima će se postići veća tržišna prepoznatljivost na europskom tržištu te će se dugoročno ostvariti rast i razvoj. Izradom analize tržišta će se utvrditi prednosti i nedostaci konkurencije na njemačkom tržištu te mogućnosti za njihovo usvajanje sa planom razvoja.

Ukupna vrijednost projekta (u HRK): 565.585,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 351.529,90 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 13. listopada 2017. god. - 13. listopada 2020. god.

Kontakt osoba: Sanja Havaić, sanja@galko.hr

Korisni linkovi: www.strukturnifondovi.hr

                              www.europski-fondovi.eu/tags/operativni-program-konkurentnost-i-kohezija


Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća GALKO d.o.o.