• Katalozi
  • Novosti
  • Kontakt
  • Galko

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Obrazac za raskid ugovora


Informativni obrazac za jednostrani raskid ugovora

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda te ste sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovorni za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom. Proizvod kojim ste nezadovoljni možete zamijeniti za novi ili vratiti uz povrat novca i to unutar 14 dana od primitka proizvoda na Vašu adresu.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu Galko d.o.o., Braće Radića 43, 42 231 Mali Bukovec, telefaksom +385 (42) 379 458 ili elektroničkom poštom na adresu info@galko.com, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam bez odgađanja, elektroničkom poštom ili telefaksom.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili, povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

Robu vratite ili je predajte nama na Odjel reklamacija na adresu: Galko d.o.o., Braće Radića 43, 42 231 Mali Bukovec, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastili za primanje robe.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj internetskoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati na označene adrese. Obrazac se za sve kupce nalazi i u paketu zajedno sa proizvodom.

Potrošač sam snosi izravne troškove povrata robe, prema članku 77, stavka 2.

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

  • Rukovanjem/korištenjem proizvoda smatra se primjerice za torbe i ruksake - prenošenje stvari, za sitnu galanteriju - stavljanje osobnih stvari u te proizvode. Rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda


Obrazac o jednostranom raskidu ugovora


Ime, prezime i adresa potrošača:


____________________________


______________________________________________


Prima: GALKO d.o.o., Braće Radića 43, 42 231 Mali Bukovec, mail: info@galko.com, fax: +385 (42) 379 458


Ja ___________________________ ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji robe navedene na računu.


Potpis potrošača: _______________________ (samo ako se ovaj obrazac ispunjava u papirnatom obliku)


Datum: ______________


Obrazac možete preuzeti OVDJE.