• Katalozi
  • Novosti
  • Kontakt
  • Galko

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Prigovori potrošača


Obavijest o načinu pisanog prigovora potrošača

Sve prigovore skladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača, možete poslati putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte kao i u poslovnim prostorijama / trgovinama u kojima se nalazite. Ukoliko se prigovor podnosi u poslovnim prostorijama / trgovinama, trgovac je dužan odmah pisanim putem ovjeriti njegov primjerak.

Ostali načini podnošenja prigovora:

  • U poslovnim prostorijama trgovca na adresi Radnička cesta 55, Zagreb
  • Poslati na adresu: Galko d.o.o., Braće Radića 43, 42231 Mali Bukovec
  • Putem e- maila: info@galko.com
  • Putem telefaksa: +385 (42) 379 458

Kako bi Vam sukladno članku 10. Stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odmah mogli potvrditi primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovoriti, molimo Vas da navedete točne podatke za primitak istog.
Odgovor na Vaš prigovor zakonski moramo dati u pisanom obliku najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka pisanog prigovora. U suprotnom se možete obratiti inspekciji nadležnoj za zaštitu potrošača ili Udruzi za zaštitu potrošača.

Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, u pogon je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS).

Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS 

U slučaju spora između Kupca i Prodavatelja, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore. Postupak pred sudovima časti provodi se sukladno Pravilniku o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori kojim se propisuje da su članovi vijeća tog suda, osim nezavisnih pravnih stručnjaka i predstavnika trgovaca, i predstavnici potrošača.